Pranostiky a svatí

Sv. Diviš Aeropagita

V pátek 3. října oslaví svůj svátek více než 19 000 nositelů jména Bohumil, které je řeckého původu. Pochází od jména „Theofil“ nebo „Theophilos“, které se skládá ze slov „théos“ znamenajícího „Bůh“ a „filos“, což se vykládá jako „milý“. O nositeli jména Bohumil můžeme tedy říci, že je „milý Bohu“ nebo „Bohem milovaný“. Jeho domáckými podobami jsou např. Bohouš, Bohoušek, Bóža, Božek, Božík, Bohumilek, Míla a Mileček. V zahraničí se můžeme setkat např. s tvarem Bogumił, Bogomil, Bogunil a Gottlieb. Mezi jeho nositele se řadí např. spisovatelé Bohumil Hrabal a Bohumil Říha, literární kritik a publicista Bohumil Doležal, český matematik Bohumil Bydžovský a herec Bohumil Klepl. Církev si v tento den připomíná sv. Diviše Areopagitu, který pocházel z řeckých Atén. Studoval v Heliopoli a po návratu do Atén působil v soudním sboru. Řadí se rovněž mezi novoplatónské filosofy. Po té, co se setkal s apoštolem Pavlem, který měl před soudem objasnit nové učení zvěstujícího Krista, přijal křesťanskou víru. Později se stal i aténským biskupem. Dalšími, koho si církev v tento den připomíná, jsou biskup Adelgott z Churu, misionáři a mučedníci Bratři Evaldové, benediktinský opat Gerhart z Brogne, biskup Niket z Trevíru, opat Odilo ze Stabla, biskup z Ksar Bagai v Numidii (severovýchod dnešního Alžírska) jménem Maximián a benediktinský opat Uto (Udo) z Mettenu. Gerhart z Brogne se narodil kolem roku 895 v hrabství Namur nacházejícího se na jihu dnešní Belgie. Dostalo se mu vojenského vzdělání a nějakou dobu působil na dvoře hraběte Berengar v Namur. Po smrti svého otce ale vstoupil do benediktinského kláštera Saint-Denis v Paříži. Na svém pozemku v Brogne u Namuru pak zřídil klášter. V roce 931 byl požádán o obnovu řeholního života v klášterech na území Lotrinska a Flander. V následujících téměř 25 letech se mu podařilo zreformovat několik klášterů. Konec svého života sv. Gerhart strávil ve svém klášteře v Brogne. Zemřel v roce 959. V klášteře, který byl v roce 1600 přejmenován na Saint-Gérard, se nachází také jeho ostatky. Za svatého byl sv. Gerhart prohlášen v roce 1131.

Pranostiky
O svaté Tereze po střechách mráz leze
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky
Třetího října bouře a louže, třicátého sníh a rampouchy