Pravice jsou bez tří zastupitelů

Hádky a spory ve vedení obce Pravice vyvrcholily rezignací tří zastupitelů. Svých mandátů se poslední říjnový čtvrtek vzdali dva muži a jedna žena. „Jeden z hlavních důvodů, který nás k tomuto rozhodnutí vedl, byl přístup vedení obce k ostatním spoluobčanům a k nám zastupitelům, kteří máme jiný názor. Krize vrcholila během veřejných zasedání zastupitelstva, která byla jen pro lidi se ‚silným žaludkem,‘ a vždy končila vzájemným verbálním napadáním,“ řekl bývalý pravický zastupitel Ondřej Šinka. Trojice odstoupivších zastupitelů přitom objektivně hodnotí, že obec udělala mnoho dobrých věcí, které slouží občanům. Během posledních čtyř let se v Pravicích vybudovala kanalizace s čističkou odpadních vod, dvojdomek se dvěma byty, obecní bytovka, opravily se silnice po výkopech pro kanalizaci, zrekonstruovaly se prostory v budově obecního úřadu, otevřela se mateřská škola a průběžně se opravují a budují nové chodníky v obci. Počet sedmičlenného zastupitelstva tak klesl na čtyři, což je pod zákonem stanovená hranice. 

Více se dočtete ve 45. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který najdete na novinových stáncích.