Předsedkyně znojemského soudu chce zkrátit délku jednání. Exkuzivní rozhovor s Lucií Štětinovou.

Rovných 140 dnů je předsedkyní znojemského Okresního soudu JUDr. Ing. Lucie Štětinová. Uspěla ve výběrovém řízení, které bylo ze zákona vypsáno poté, co vloni k prvnímu říjnu skončilo sedmileté funkční období její předchůdkyně Mgr. Lenky Krčálové. Lucie Štětinová působí ve Znojmě deset let jako soudkyně na opatrovnickém úseku. Pochází ze severních Čech a má dva vysokoškolské tituly, úspěšně absolvovala práva a ekonomii.  Na její zkušenosti z práce předsedkyně Okresního soudu ve Znojmě i její profesní záměry se jí ptáme v následujícím rozhovoru.

Proč jste se rozhodla pro studium práv?

Mým vzorem byl o osm let starší bratr, který je advokátem. Po studiu jsem zvažovala, zda se vydat na profesní dráhu ekonoma či právníka, nakonec zvítězila práva. Nejprve jsem vykonávala v Praze advokacii, poté jsem necelé dva roky soudila v Chomutově a nakonec jsem následovala na Znojemsko svého partnera, s nímž mám dvě děti. Soudnictví mě tehdy jako matce s malými dětmi, připadalo jako správná varianta.

Jak těžké a složité je dostat se do čela okresního soudu?

Magistře Lence Krčálové skončilo sedmileté funkční období a ze zákona již není možné aby se o tento post ucházela znovu. Myslím si, že za jejího působení byl soud na velmi dobré úrovni a v jejích šlépějích bych ráda pokračovala. Do výběrového řízení jsem se přihlásila po zvážení rodinných, pracovních a dalších okolností. Měla jsem i podporu většiny mých kolegů. Uspěla jsem před pětičlennou komisí, v které byl i zástupce Ministerstva spravedlnosti a Krajského soudu Brno.

Jak velká byla konkurence při výběrovém řízení?

Byla jsem jediná, ale to není neobvyklé, situace na některých soudech je taková. Zde musím zdůraznit, že to neodporuje žádným pravidlům a předpisům. Jen pro ilustraci doplňuji, že například u soudů, které jsou poblíž Brna, je zájemců více. Uchazeči samozřejmě zvažují, zda mají z Břeclavi nebo z Brna dojíždět do Znojma. Taky ne každý si troufne na tuto manažerskou pozici, proto většinou bývá kandidát jen jeden.

 Byla jste jmenována ministryní spravedlnosti. Hovořila jste s ní při předávání dekretu?

Ne. Jmenovací listina mi byla zaslána prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Dříve byl asi jmenovací dekret novým předsedům soudů předán osobně v Praze, ale od toho se už ustoupilo.

V čele okresního soudu jste ke dni vydání našeho týdeníku (17. 2.) rovných 140 dnů. Jaké jsou Vaše zkušenosti?

…….

Pokračování rozhovoru najdete v 8. čísle Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích nebo v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.