Princezna z Lichtenštejnska podpořila projekty Moravského Krumlova

Jako místo se zvláštním DNA, která umožní rozvoj, charakterizovala Moravský Krumlov velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví v naší republice Maria-Pia Kothbauer-Liechtenstein, princezna z Lichtenštejnska. Minulou středu si tu prohlédla zámek i kapli svatého Floriána. Ocenila odvahu radních, kteří se rozhodli pro zrestaurování zámku, který, stejně jako město, navštívila v životě poprvé. „Seznámil jsem velvyslankyni s opravami jižního křídla, věže a tunelu zámku, na které jsme dostali dotaci pět milionů euro z ministerstva pro místní rozvoj. Obnova památky je naplánována v letech 2019 až 2021. Současně jsme hovořili o využití konírny pro kulturně vzdělávací centrum. Bude připomínat nejen historii rodu Lichtenštejnů v Čechách a na Moravě, ale i události 20. století, a to ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů i pražským Muzeem Kampa,“ informoval moravskokrumlovský starosta Tomáš Třetina. Velvyslankyni Lichtenštenska při návštěvě Moravského Krumlova doprovázeli hejtman kraje Bohumil Šimek, primátor Brna Petr Vokřál a velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková. Letos uplyne 110 let od úmrtí knížete Rudolfa, posledního majitele panství z rodu Liechtensteinů, který se výrazně zapsal do dějin Moravského Krumlova i celé jižní Moravy.

Foto nahoře:

Princezna a velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví na moravskokrumlovském zámku (druhá vlevo) s moravskokrumlovským starostou Tomášem Třetinou (vlevo) a hejtmanem kraje Bohumilem Šimkem (první vpravo). Vedle něj jsou brněnský primátor Petr Vokřál, dva členové lichtenštejnského rodu a velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková. 

Foto dole je z přivítání členů lichtenštejnské rodiny na zámku v Moravském Krumlově a z tiskové konference v zámecké kapli kde se histé podepsali do pamětní knihy.