Přišli o byt, nevěděli o tom

Dvě půjčky na zaplacení internátu pro dceru si vzali manželé se třemi dětmi ze Znojma. A nebyl to jediný dluh. Po smrti maminky jim zůstaly další dvě půjčky a nezaplacené hovory telefonnímu operátorovi. Krize nastala, když žena, která jim poskytla úvěr, chtěla do dvou měsíců své peníze i s úroky nazpět. „Bylo to celkem 419 000 tisíc korun, ale kde jsme je měli vzít. Byla to hrozná situace. V té tísni nás nenapadlo nic jiného, než že jsme začali hledat někoho, kdo by nám půjčil peníze,“ vyprávěla pětapadesátiletá žena ze Znojma, která je v invalidním důchodu a nízký starobní důchod má i její třiašedesátiletý manžel.

Kdosi jim řekl o zprostředkovateli půjček z Jihlavy. Za půjčení peněz mu měli dát do zástavy byt, který obývají v horní části Znojma. „Protože jsme finance nutně potřebovali, tak jsme na jeho nabídku kývli a všechny listiny, které zprostředkovatel přinesl, jsme podepsali. Když ale přišla z Okresního soudu Znojmo žaloba, že máme vyklidit byt, protože už není náš, že patří Pavlu Vítkovi, který nám půjčil peníze, zhrozili jsme se,“ svěřila se žena. Manželé ihned zašli na katastrální úřad, kde začali prověřovat vlastnické poměry svého bytu a zjistili, že skutečně jim už nepatří.

Když si podrobně a důkladně přečetli všechny listiny, které tehdy dostali k podpisu, opět se zděsili. Místo zástavní smlouvy skutečně podepsali smlouvu kupní. „Byli jsme podvedeni, nic takového jsme se zprostředkovatelem půjčky nedomlouvali a obrátili jsme se na policii. V listinách, které jsme podepsali, stálo, že jsme od něj dostali třikrát 320 000 korun, což ale není pravda. Prý za nás zaplatil i dlužnou částku, něco přes 400 tisíc korun. Ale i kdyby to udělal, tak nám dluží 960 tisíc, protože jsme od něj nedostali ani korunu, “ řekla žena. Manželé odstoupili od kupní smlouvy a obrátili se kvůli podvodnému jednání na znojemský soud. Ten však jejich žalobu zamítl, protože zprostředkovatel půjčky doložil doklady o zaplacení. Podali dovolání k Nejvyššímu soudu a nyní čekají na rozhodnutí.

Manželé narychlo podepsali prázdný šek

Zprostředkovatel půjčky a jednatel společnosti FV Consult a současně nový majitel znojemského bytu Pavel Vítek podal návrh na jeho vyklizení, který znojemský soud projednával minulý týden. „Manželé se svými dvěma dcerami bydlí v bytě bez mého souhlasu a svolení. Nikdy jsme neuzavřeli žádnou nájemní smlouvu. Za žalované jsem zaplatil čtyřicetitisícový dluh do fondu oprav,“ uvedl Vítek. Manželé se přitom nemají kam vystěhovat, nemají žádné náhradní bydlení ani úspory, z nichž by si pronajali byt. „Věřitel nám skutečně žádné peníze nedal, podepsali jsme jen narychlo v autě nějaký prázdný šek. Zprostředkovatel půjčky nám tenkrát řekl, že je to prý potřeba pro vybrání peněz,“ přiblížila invalidní důchodkyně. Zprostředkovatel trval na tom, že peníze za byt uhradil a že je majitelem bytu. „Odvolací soud i soud prvního stupně potvrdil, že byly peníze skutečně předány. Manželé věděli od začátku, co podepisují a jejich tvrzení nejsou pravdivá. Uvedl jsem jim dříve, že když chtějí, mohou si byt koupit zpátky. Oni v tom bytě bydlí již

sedmý rok a nikdy neplatili žádné nájemné a nikdy neprojevili sebemenší snahu se mnohou dohodnout na nájemní smlouvě a mě nezbylo nic jiného, než to vyřídit soudní cestou,“ shrnul Vítek. Doplnil, že žalobu podal v roce 2009. Soudce Bohumír Polák dal za pravdu žalobci a uložil manželům, aby do patnácti dnů od nabytí právní moci rozsudku vyklidili byt. Ti se s tím nesmířili a chtějí proti rozsudku podat odvolání ke Krajskému soudu v Brně. Cítí se okradeni, jsou zklamáni a dnes už nevěří nikomu. „Nabádáme naše dvě dcery, aby si vždy před podpisem jakéhokoliv dokladu či listiny předem vše řádně prostudovaly a pokud tomu nebudou rozumět, aby nic nepodepisovaly,“ uzavřela žena.