R. Šalomonová: O šťastném a spokojeném dětství

R. Šalomonová

Na zásadní změnu od prvního září se musí připravit učitelé, žáci i rodiče. Do běžných základních škol nyní mohou nastoupit i děti hendikepované. Nutno podotknout, že jde o děti s lehkým mentálním či tělesným postižením, ty ostatní s vážnějšími vadami budou i nadále navštěvovat speciální či praktické školy.

Na to, co to přinese dětem i učitelům a na další novinky ve školství se ptáme pedagožky Růženy Šalomonové, která působí jako členka Oblastní rady Odborového svazu pracovníků školství.

Je podle vás správný trend společného učení dětí zdravých a hendikepovaných?

Tento názor bohužel nesdílím, protože i děti s lehkým hendikepem by měly mít možnost zažít pocit z úspěchu, a to v běžných třídách půjde jen stěží. To je možné hlavně v kolektivu stejně postižených spolužáků ve speciálních školách, kde jsou ve třídách výrazně nižší počty žáků. Tam se mohou učitelé dětem věnovat intenzivněji, přizpůsobit tempo jejich individuálním potřebám.

V médiích často slyšíme slova chvály, která vyslovují učitelé, kde již byla tato praxe zavedena …

Chválí jen někteří. Slyšela jsem od těch, kteří dobrovolně v tomto režimu již začali pracovat, že je to práce náročná, nedoceněná a hlavně velmi únavná. Mnozí svoje negativní zkušenosti vyslovovali marně i před paní ministryní s tím, že by toho již znovu nešli. Upozorňovali na mnohá úskalí, ale nebyli vyslyšeni. Možná, že zájem dítěte není to hlavní, o co tady jde. Jako se to ostatně v našem školství stalo již mnohokrát.

Protože rodiče postižených dětí se mohou sami rozhodnout, kam je umístí, věřme, že většina z nich vybere svému dítěti školu, kde se mu budou věnovat s odbornou péčí .

To by bylo skvělé, a já doufám, že rodiče budou mít více zdravého rozumu než naši politici, že budou mít na mysli prospěch svých dětí a umožní jim být úspěšní v kolektivu sobě rovných. Neboť naučit se být úspěšný v dětství, znamená být úspěšný i v dospělosti.

Pokračování rozhovoru najdete v čísle 35/2016 Znojemského týdne.