Rakušané jednali ve znojemské nemocnici o spolupráci

Onkologie a gynekologie jsou dva medicínské obory, v nichž spolupracuje znojemská nemocnice s rakouskými experty. V pátek se zde uskutečnila schůzka, která dala nový impulz přeshraniční spolupráci. Za rakouskou stranu se jí zúčastnil zemský rada Dolního Rakouska a předseda Dolnorakouského zdravotního a sociálního fondu (NÖGUS) Martin Eichtinger, primář gynekologie z rakouského Melku Leopold Wanderer a zástupkyně NÖGUS a iniciativy Healthacross Julia Auer. Za Jihomoravský kraj to byl radní pro zdravotnictví Milan Vojta a vedoucí odboru zdravotnictví Jarmila Pavlíková. Pozvání přijal i znojemský starosta Jan Grois. Hosty přivítali ředitel a primář znojemské nemocnice Miroslav Kavka, který představil toto zdravotnické zařízení, a primář Radek Chvátal. „Účastníci setkání byli seznámeni s hlavními projekty přeshraniční spolupráce v gynekologii a radioterapii během ….

Více se dočtete a foto najdete v tištěné podobě 6.  čísla Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a na internetu na www.alza.cz, v sekci média a zábava, noviny. regionální noviny.