Referendum o zákazu heren je už v sobotu

Občané Znojma v sobotu 25. října rozhodnou, zda si ve městě přejí herny nebo ne. Zastupitelé na toto téma vyhlásili místní referendum. Lidé mohou odevzdat své hlasy od osmé ráno do osmé večer.

Právo hlasovat v místním referendu má ten, kdo volí do zastupitelstva Znojma. Hlasovací lístek dostane každý až v hlasovací místnosti. Hlasující označí křížkem v rámečku předtištěnou odpověď ANO, nebo NE. Referendum je platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent voličů. Rozhodnutí v referendu je závazné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina voličů, kteří se ho zúčastnili, a alespoň 25 procent osob zapsaných v seznamech voličů.

Vice se dočtete zde.