Řidiči autobusů vyhlásili stávkovou pohotovost

bus okŘidiči Znojemské dopravní společnosti Psota, která na Znojemsku obsluhuje řadu linek a zajišťuje i Městskou autobusovou dopravu ve Znojmě, vyhlásili stávkovou pohotovost. Od prosince loňského roku se prý marně snaží domluvit se zaměstnavatelem na kolektivní smlouvě. „Na podzim roku 2015 začala působit ve Znojemské dopravní společnosti PSOTA, s.r.o. odborová organizace, která sdružuje zaměstnance této společnosti. Tato organizace spadá pod Základní organizaci Odborového svazu dopravy DPMB. Dne 16. prosince byl předložen vedení společnosti návrh kolektivní smlouvy v písemné podobě. Vedení společnosti se k němu po mnoha urgencích vyjádřilo velice vlažně a v podstatě za půl roku jednání o kolektivní smlouvě nijak nepokročilo. Mimo jiné i proto, že dohodnuté schůzky byly několikrát zrušeny nebo přeloženy, a to vždy ze strany ředitele podniku. Odpověď na návrh kolektivní smlouvy dostaly odbory po několika urgencích až 9. března, a to ještě navíc jen ve formě předběžného vyjádření. Jednání nad textem kolektivní smlouvy mezi odbory a vedením podniku ve smyslu, jak o něm hovoří zákon o kolektivním vyjednávání, zatím neproběhlo. Odbory byly připraveny v tomto období jednat kdykoliv. Od podání návrhu kolektivní smlouvy uplynuly 4 měsíce, kdy nám vedení s.r.o. dávalo najevo nezájem o oprávněné požadavky zaměstnanců. První skutečné jednání proběhlo 19. dubna, ale nepřineslo žádné výsledky,“ uvádní předseda odborové organizace Libor Weinstein s tím, že od tohoto data byla vyhlášena stávková pohotovost.