Rotunda stála původně jinde. Památkáři ji chtějí přemístit zpět

Na odborné konferenci o středověké architektuře, která vrcholí právě dnes, 1. dubna, se objevily překvapivé informace o stěžejní znojemské památce, rotundě Panny Marie a sv. Kateřiny.

V referátu, který přednesl renomovaný mediavelista profesor Dobromil Patica, zazněla odvážná teorie o stáří znojemské rotundy. Tu datoval na základě dlouhodobého výzkumu za pomocí zkoumání kamenů rotundy nejmodernějšími ultrazvukovými metodami až do období Velké Moravy mezi roky 850 – 870 po Kristu. Co ale způsobilo ještě větší rozruch je jeho lokalizace rotundy. „Na základě rozboru pojiva rotundy, které bylo zjevně mladšího původu než kamenné kvádry, z nichž je rotunda sestavena, je nasnadě reálná domněnka, že rotunda stála původně v jiné lokalitě a na svoje současné místo byla přenesena přibližně o tři sta let později,“ uvedl profesor Patica, který také lokalizoval původní umístění rotundy na Hradiště, kde bylo potvrzeno rozsáhlé velkomoravské osídlení četnými archeologickými nálezy. Rotunda měla stát přibližně třicet tři metrů jihozápadně od dnešního kostela svatého Antonína Paduánského. Dosud jsou na tomto místě patrné terénní úpravy, které prozrazují, že zde v dávné minulosti skutečně byla stavba okrouhlého tvaru.

Co vedlo naše předky k přestěhování rotundy? I na to má známý vědec odpověď. „Když na protějším ostrohu vznikl hrad přemyslovských údělných knížat, stalo se pro vládce Moravy poněkud nepohodlné k ranním i večerním modlitbám překonávat příkré údolí Gránického potoka. A tak přišlo na řadu ono známé přísloví o tom, že když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi, které tehdy nebylo ještě tak staré a bylo pro mnohé panovníky inspirující,“ zdůraznil Dobromil Patica.

Kdo se o přesun rotundy zasloužil, tam je jediný otazník. Profesor Patica váhá zda k tomuto kroku došlo v posledních letech vlády Konráda Znojemského, případně v prvních letech vlády jeho syna Konráda Oty.

Přítomní zástupci Národního památkového ústavu okamžitě nastolili požadavek na zpětné přemístění rotundy na její původní místo na Hradišti. „Tato operace samozřejmě nebude jednoduchá, ale je potřeba k ní se vší vážností přistoupit. Není možné, aby tak význačná památka našich raných dějin stála na nepůvodním místě. Ostatně, když se již v sedmdesátých letech minulého století podařilo přesunout pozdně gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, který měl nepoměrně větší rozměry než znojemská rotunda, neměl by to být se současnou technikou zásadní problém,“ je optimistický Slavomír Canard z brněnského pracoviště národního památkového ústavu.

Představitele Znojma vývody obou odborníků notně překvapili, ale pohotově připravili plán na to, aby nové umístění rotundy neohrozilo turistický ruch ve městě. Hradiště a Znojmo má spojit nový most přibližně v místech dnešní Slovenské ulice, který překlene údolí Gránického potoka. „Uvažujeme o moderní stavbě visuté lávky pro pěší, jejíž pochozí část by byla dřevěná, aby dobře zapadla do místního koloritu. Lidem se z ní budou otevírat úchvatné pohledy do údolí, takže by se mohla stát další turistickou atrakcí Znojma,“ uzavřela Apolena Ducková z oddělení komunikace znojemského Městského úřadu. (ap)

Na obrázku vizualizace nové lávky přes Gránické údolí s přemístěnou rotundou v pozadí.