Rozpočet na příští rok: Bude o 14 dnů dříve

rozpocet-na-pristi-rok-1

Dva týdny místo deseti dnů před prosincovým jednáním zastupitelů zveřejní město Znojmo rozpočet na rok 2017. Starosta Vlastimil Gabrhel odůvodnil toto rozhodnutí na nedávném listopadovém zastupitelstvu tím, že se s ním dříve seznámí veřejnost i opozice.

S označením vyrovnaného financování pro letošní rok nesouhlasil Karel Fiala. „Na počátku roku byl schválen plán s konečným přebytkem kolem 22 milionů. V současné době je rozpočet 19 milionů v deficitu, takže nejde o vrovnané hospodaření,“ uvedl Fiala, který tak reagoval na právě schvalované rozpočtové opatření ve výši 19 milionů. Vedoucí finančního odboru Marek Štěpaník vysvětlil, že rozpočet je sestavován ještě před ukončením roku, tak že není možné zjistit, jaký bude definitivní přebytek. „Navíc jsme Komerční bankou hodnoceni za velmi úspěšné hospodaření. Komerční banka blokovala částku na účtech, ale s ohledem na to, jak město hospodaří, byla tato částka odblokována a bude zapojena do přebytku hospodaření roku 2017,“ informoval Štěpaník. Zastupitel Jiří Kacetl požádal o projednání rozpočtu na schůzi finančního výboru.

Karel Fiala doporučil, aby si město předem vytvořilo v rozpočtu rezervy, které by potom pomocí rozpočtových opatření rozpouštělo do konkrétních nákladů. Zastupitel Jakub Malačka potvrdil, že nový rozpočet bude projednán na finančním výboru. „Rozpočet města je obecný a je jiný než rozpočet firemní, kde si naplánujete přesné výdaje podle toho, kolik máte peněz a pak utratíte jenom tohle to. Ale u obcí jsou daně sdílené a daně svěřené, jejichž výše záleží na vývoji ekonomiky,“ přiblížil Malačka. Poznamenal, že by bylo dobré také říct, že se podařilo vybrat o 61 milionů více v příjmové stránce, a to díky tomu, že rostla ekonomika. „V rozpočtu těžko odhadnete, zda přijde nějaká krize nebo ne. Rozpočet uděláte podle nejlepšího vědomí a svědomí a jste poměrně limitování tím, co vám určí ministerstvo financí,“ zdůraznil Malačka.

Zastupitelé na listopadovém jednání schválili finanční dar města Znojma ve výši 35 tisíc korun Místní akční skupině Znojemské vinařství, zaslání žádosti o dotaci na sanaci skalních stěn v ulicích Koželužská a Napajedla ve výši půl milionu korun i příspěvek na obnovu průčelí historického domu na ulici Velká Michalská z programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny.

 

foto

Z listopadového jednání zastupitelstva.