Rychlost aut budou hlídat čtyři kamery

Stožáry a elektrické zařízení již stojí při vjezdu a výjezdu do městské části Znojma Kasárna. Tento týden sem budou nainstalovány kamery a celý systém úsekového měření rychlosti aut bude v nejbližší době uveden do provozu. „Kamery budou čtyři, v každém směru dvě. Nejde nám o vybírání pokut, ale především o celkové zklidnění dopravy v Kasárnách. Stacionární radar by znamenal, že by auta těsně před kamerou zpomalila a pár metrů za ním opět zrychlila. Proto měříme na celém úseku,“ vysvětlil znojemský místostarosta Jakub Malačka. Současně potvrdil, že překročená rychlost zaznamenaná na kamerách se stane podkladem pro vystavení pokuty, která bude písemně řidiči vozidla oznámena s výzvou k úhradě. Poznamenal, že časový harmonogram mohou

Více se dočtete a foto najdete také ve 12. čísle Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích nebo v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.