Samuel se ohlíží i dívá do budoucna

Samuel se ohlíží 1

Někteří se jim na ulici smějí, jiní obdivují jejich snahu a houževnatost se vyrovnat se svým hendikepem. A o kom že je řeč? O lidech, kteří se narodili s vrozenou pohybovou vadou či mentálním postižením, kterým už deset let ve Znojmě pomáhá Ateliér Samuel při znojemské Charitě. „Jde o službu sociální rehabilitace, která naše klienty vede k soběstačnosti a samostatnosti. Učíme je vařit, uklízet, žehlit a prát prádlo, aby nebyli odkázáni jen na pomoc druhých. Další dovednosti hendikepovaní získají v dílnách, kde pletou košíky, vyrábí a zdobí svíčky, šijí hračky z textilu, navlékají korálky, zhotovují různé drobnosti z papíru,“ uvedla vedoucí Atelieru Samuel Jana Svobodová.

Atelier před deseti lety začínal v jedné třídě přímětické základní školy kam tehdy docházelo asi pět klientů. „Jak jsme se rozrůstali, školní třída začala být malá. Ani nevím, jakou náhodou nás sestřičky Boromejky vzaly pod svá křídla do kláštera na Hradišti, kde jsme byli dva roky. Když Boromejky z Hradiště odcházely, tak jednu z nich, sestru Alžbětu napadlo, že bychom mohli být v domku vedle kláštera, kde měl údržbář dílnu,“ přiblížila Svobodová. Po stavebních úpravách v těchto prostorách vznikla košíkářská a keramická dílna, v podkroví pak multifunkční dílna pro práci s papírem, korálky a malování. Je tu i relaxační místnost, kuchyňka, svíčkařská a šicí dílna. U domku nechybí ani bylinná zahrádka, kterou si klienti sami vybudovali a starají se o ni. Na Hradiště do Atelieru Samuel dnes dochází devatenáct klientů, někteří jen na dva či tři dny v týdnu. „Našich výrobků není mnoho, dáváme je sponzorům jako dárky. Některé z nich vystavujeme v Domě umění na tradiční předvánoční výstavě. Nejsme chráněná dílna, potřebujeme na všechno mnohem více času a trpělivosti,“ srovnala vedoucí. Klienti a instruktoři Ateliéru Samuel se ve čtvrtek sešli na zahradě k oslavě s dortem a hudebním vystoupením, na kterou pozvali znojemského místostarostu Jana Blahu a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Šárku Gambasovou. Na zahájení proběhla slavnostní mše svatá, kterou sloužil duchovní Jindřich Čoupek. Návštěvníci také shlédli fotografickou prezentaci deseti uplynulých let.

A přání Ateliéru Samuel do dalších let? „Přála bych si, abychom neměli finanční problémy, protože pak nemusím řešit finanční zajištění a soustředím se na činnost. Přála bych si také, aby se sociální rehabilitace rozšířila o pomoc lidem s autismem, kteří potřebují speciální nácviky, a ve Znojmě pro ně prakticky nic takového není,“ vyjádřila vedoucí.

Samuel se ohlíží 6

Samiel se ohlíží 3

 

Samuel 4Samuel 5