Šéfka Znojmo Regionu: Naše oblast je jedinečná a nezaměnitelná

První krůčky má za sebou letos založená Destinační společnost Znojmo Regiom usilující o rozvoj a propagaci cestovního ruchu na Znojemsku. Chce také pomáhat na svět novým turistickým aktivitám a podporovat přeshraniční spolupráci. Jeho členy se stalo deset obcí, stejný počet firem a podnikatelů a dva svazky obcí. Jaké má společnost plány pro nejbližší měsíce a roky, na to se ptáme předsedkyně představenstva Znojmo Regionu Šárky Janderkové.

Nápaditý program, kvalitní gastronomie a ubytování, příroda, památky i genius loci dnes rozhodují o tom, kam se na dovolenou nebo na víkend vydají turisté, rekreanti či výletníci. Jaký podíl na těchto aktivitách bude mít společnost, v jejímž čele stojíte?

Našim cílem je podpořit a sjednotit aktivity cestovního ruchu na Znojemsku a v Podyjí. Obce a podnikatelé doposud nabízí své služby samostatně, bez významnější vazby na region. Na marketing a propagaci tak všichni vynakládají poměrně hodně peněz, ale s malým efektem. Destinační společnost Znojmo Region podle monitoringu návštěvníků a jejich potřeb pak vybere oblast nabídky a stanoví klíčová témata komunikace pro dané období. Ta budou průřezová a společná pro větší část regionu. Slibujeme si od nich, že pomohou Znojemsku i celému Podyjí se etablovat na trhu cestovního ruchu a v myslích návštěvníků jako jedinečná, specifická a nezaměnitelná oblast.

Nabídka v cestovním ruchu je dnes obrovská. Současně je pravda, že jsou značné rozdíly mezi úrovní jednotlivých služeb. Co chcete udělat pro to, aby si Znojemsko turisty udrželo a oni se k nám rádi vraceli?

Základem je dobře poznat návštěvníky, turisty či výletníky a jejich potřebám uzpůsobit nabídku služeb a neustále ji zlepšovat. Stačí po malých krůčcích, ale je třeba neustále zvyšovat hodnotu, kterou návštěvníkovi přinášíme. Od intuitivní orientace v nabídce přes kvalitní služby a infrastrukturu v regionu až po možnost zpětné vazby.

V budoucnosti bychom rádi vytvořili žebříček pro interní „certifikaci – hodnocení“ služeb, která by pomohla lidem se v nabídce lépe zorientovat. Znojmo Region staví na tradičních hodnotách a pohostinnosti, ale zároveň bude využívat moderní informační technologie, abychom se vyprofilovali v rámci České republiky.

Jaké jsou plány Znojmo Regionu v příštím roce a v nejbližší budoucnosti?

Už na jaře chceme uskutečnit přeshraniční projekt s partnerskou organizací Retzer Land, jehož záměrem je propojit turistické nabídky našeho a rakouského regionu. Také vznikne regionální web spojující nabídku Znojemska a Podyjí a jeho atraktivit do přehledné ……..

Pokračování rozhovoru, názory starostů, odborníka i lidí zajímajících se o cestovní ruch na Znojmo Region najdete v 51-52 dvojčísle Znojemského týdne, který je k dostání od pondělí 18. prosince na novinových stáncích.