Senioři pletli s učni vánočky

Senioři pletli s učni vánočky 1Do výroby vánočního pečiva a pletení vánočky se spolu s důchodci z jevišovického domova seniorů pustili budoucí pekaři SOŠ a SOU Dvořákova Znojmo. Učni třetího ročníku oboru pekař Dominik Zvěřina, Miluše Floriánová a Eva Růžičková předvedli svou dovednost a zručnost pod vedením učitelky odborného výcviku Anny Jedličkové. Součástí jejich návštěvy byla i prohlídka Domova seniorů, který je bývalým zámeckým sídlem. „Na vánočním pečivu si potom všichni společně pochutnali. Studenti i senioři odcházeli spokojeni a dobře naladěni. Touto akcí začala v domově předvánoční atmosféra,“ přiblížila sociální pracovnice Marie Kloudová. Doplnila, že spolupráce domova se školou má tradici.