Slavná minulost a přetržená přítomnost železniční sítě na Znojemsku – 10. část

ŽelezniceVíce než 900 kilometrů dlouhá síť Severozápadní dráhy byla na svou dobu pozoruhodným technickým dílem. Pro stavbu tělesa dráhy, veškeré související prvky, zařízení a drážní budovy navrhl projekční tým ředitele Hellwaga jednotné plány – normálie, které odrážely nejmodernější pokroky železničního stavitelství a techniky. Díky nim bylo možné lépe kontrolovat rozpočet stavby, neboť na jednotlivá staveniště bylo vždy dodáno přesné množství materiálu a konstrukcí. Koncese stanovila, aby železniční spodek celé sítě ÖNWB byl dimenzován pro položení jedné koleje. U kmenové sítě přes Znojmo (mimo větev z Velkého Oseku do Trutnova) však musely být všechny mosty a tunely nachystány pro položení dvou kolejí. Výjimku představuje pouze náročný znojemský viadukt přes údolí Dyje. K výstavbě druhé koleje mělo dojít na příkaz vlády v okamžiku, kdy roční hrubý výnos přesáhne dva roky po sobě částku 15.822 zlatých na kilometr trati.

Více se dočtete zde