Slavná minulost a přetržená přítomnost železniční sítě na Znojemsku – 11. část

Obr 1Služební jazyk a drážní personál

Služební řečí na jak na tratích Severozápadní dráhy, tak Státní dráhy byla kvůli potřebě jednotnosti pouze němčina. Všichni zaměstnanci ji museli dobře ovládat, neboť v němčině byly všechny vnitropodnikové písemnosti a hlášení. Dvojjazyčné (německo-české) byly na území Moravy a Čech veřejné vyhlášky, sdělení, oběžníky, staniční cedule apod.

Návěstní a zabezpečovací zařízení.

Stanice ÖNWB byly od počátku na vjezdech vybaveny distančními návěstidly na elektromagnetický pohon od inženýra Hoheneggera. Pro dálkovou komunikaci mezi stanicemi a strážními domky elektromagnetická zvonková signalizace, operativnějším sdělovacím zařízením byl telegraf. Telefon byl na dráze ÖNWB zaváděn od roku 1891. 

Více se dočtete zde