Slavná minulost a přetržená přítomnost železniční sítě na Znojemsku – 2. část

image descriptionprojekt1861 znojmoV době finanční krize v roce 1854 usoudila vláda císaře Františka Josefa I., že výstavba státní železniční sítě tak, jak od roku 1841 probíhala, je z ekonomických důvodů již dále neudržitelná. Z iniciativy několika francouzských velkoprůmyslníků a bankéřů (Sina, Andre, Eskeles, Galiera a Péreire, poslední jmenovaný byl prezidentem proslulé Societé generale de credit mobilier, ) tehdy vznikla c.k. privilegovaná rakouská Společnost státní dráhy (k. k. privilegierte österreichische Staats-Eisenbahn-GesellschaftStEG), která k 1. lednu 1855 za pouhých 94 milionů zlatých koupila 1100 kilometrů státních drah na Moravě, v Čechách (dráha z Olomouce a Brna přes Prahu do Saska) a v Uhrách (trať z Temešváru přes Segedín, Budapešť a Prešpurk/Bratislavu do Marcheku). Název společnosti dnes tedy může mnohé čtenáře mást: nejednalo se o státní společnost, nýbrž o ryze privátní firmu, která skoupila rakouským státem budovanou síť drah. Záhy po ustavení se z této „francouzské“ (jak ji konkurenti často častovali) firmy stal velmi silný hráč na trhu, konkurující starší společnosti Severní dráhy Ferdinandovy (KFNB).

Více zde