Slavná minulost a přetržená přítomnost železniční sítě na Znojemsku – 3. část

Obr 1Rakouská vláda s návrhy obou konkurentů vyjádřila v předjaří 1863 předběžný souhlas. Obě firmy tak pokračovaly v přípravných pracích a dalším plánování. Ferdinandova dráha v dohodě s bratry Kleinovými začala připravovat projekt odbočky z Cmuntu (dnes Českých Velenic) přes Tábor do Prahy, zatímco společnost StEG podala v březnu 1863 žádost o přednostní právo postavit projekty bratří Kleinů na dráhu Vídeň – České Budějovice s propojkou přes Znojmo do Brna. Za tímto účelem také StEG skoupila všechny volné akcie Brněnsko-rosické dráhy, do jejíž stanice Tetčice měla tato propojka zaústit. Tak StEG získala v tomto strategickém subjektu podstatný vliv. 

Více zde