Stará škola v Louce: Unikátní objevy a nálezy

Archeologický výzkum nejstarší části louckého kláštera ve Znojmě – Staré školy, přinesl překvapivé nálezy. Probíhá od poloviny srpna kvůli rozsáhlé rekonstrukci objektu v rámci projektu COL – Centrum obnovy společného kulturního dědictví, financovaného z přeshraničního česko-rakouského programu Interreg A-V. Kromě návštěvnického centra a výstavních prostor zde vznikne velký sál v prvním patře a dvě místnosti pro workshopy v přízemí. Budova bude sloužit jako expozice i pro pořádání přednášek, koncertů, besed, workshopů a dalších vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit. Průzkumy zatím odhalily dosud neznámé masivní kamenné zdi a dvě vrstvy barokní valounkové dlažby před budovou, rozsáhlé zbytky středověkých a renesančních konstrukcí a románských základů původních klášterních budov uvnitř Staré školy. Stejně tak základy dnes již neexistujících gotických křídel ambitu (křížové chodby) v zahradě za budovou. V bývalém ambitu byly odkryty na tři desítky kosterních nálezů, většinou bez jakékoliv výbavy hrobů a také kamenná zeď, která zřejmě nesouvisí s klášterní stavbou. „Pohřbívání řeholníků v křížové chodbě bylo dříve obvyklé, uvnitř kláštera ani nebyla jiná možnost. Další nálezy indikují, že kamenná zeď by mohla pocházet z přelomu 11. a 12. století, tedy že je starší než středověký klášter. 

Více se dočtete a foto najdete v 41. čísle Znojemského týdne, který je k dostání na novnových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.