Starostové odvolávají podpisy pod memorandem: Lidé z ANO nás podvedli

obchvat.phpRozčarování zavládlo mezi starostmi Dobšic, Suchohrdel a Kuchařovic v souvislosti se snahou kandidátů ANO o zastavení výstavby znojemského obchvatu, jak ji prezentovali při návštěvě jejich ministra dopravy Antonína Prachaře. Postupně všichni tři odvolali podpisy pod memorandem týkajícím se obchvatu.

„Konstatuji, že jsem byl uveden v omyl ve věci obchvatu města Znojma Prachařovými pohůnky a proto svůj podpis pod memorandem odvolávám,“ konstatoval starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský.

Ten objasnil, proč původně starostové memorandum podepsali. „Byl jsem ubezpečen, že se nejedná o změnu trasy obchvatu města Znojma. Bylo mi řečeno, že stávající obchvat nazývá ministr Prachař pouze městským okruhem, v jehož termínech výstavby se nic nezmění a má plnou podporu Ministerstva dopravy. Jeho stavba bude prý pokračovat dle stavebního a finančního plánu, které před týdnem prezentoval starosta Znojma v médiích. Výhledovým záměrem ministra Prachaře je údajně podpořit výstavbu velkokapacitního obchvatu v trase, na kterou bude nejdříve zpracována Krajským úřadem JMK výhledová studie. Z této studie vyplyne, zda je výstavba velkokapacitního „vnějšího“ okruhu možná a jaké náklady by si tato stavba vyžádala. Starostové dotčených obcí podepsali Memorandum, které má spíše formální význam, obce v současné době k ničemu nezavazuje a jeho cílem je podpořit tok finančních prostředků do dopravní infrastruktury na Znojemsku. Proto jsem toto Memorandum za obec Dobšice podepsal,“ popsal Jenšovský, jak byl původně informován.

O to větší pro něj následovalo zklamání, když se dozvěděl skutečný stav věcí. „Mediální zprávy z tiskové konference ministra Prachaře dne 29. 9. 2014 však hovoří o pozastavení stavby stávajícího obchvatu a přípravě nového obchvatu města Znojma. Tento scénář je však pro mě nepřijatelný, proto svůj podpis pod memorandem odvolávám,“ konstatoval starosta Dobšic. Vzápětí svůj podpis pod memorandem odvolala také starostka Suchohrdel Hana Matochová a starosta Kuchařovic Lubomír Mlejnek.

Již dříve se ke snahám ANO zablokovat dostavbu obchvatu vyjádřil i starosta Znojma Vlastimil Gabrhel- „Návrhy ministra dopravy jsou jednoznačně krokem zpět. Pokud budeme postupovat podle již připraveného projektu, budeme mít obchvat za 8 let. Pokud zvolíme zcela novou „velkou“ trasu, bude to stát několikanásobně více a časový horizont lze hrubě odhadnout nejdříve na rok 2036,“ uvedl starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Návrh zahodit kompletní projektovou dokumentaci i desítky milionů korun za výkup pozemků jen proto, aby vyhověl svému stranickému kandidátovi ANO, je podle starosty neodpovědný a v příkrém rozporu se zájmy občanů ve Znojmě i na Znojemsku.

„My ve Znojmě jsme značně citliví na nezodpovědná rozhodnutí. Výsledkem prapodivné snahy ministra dopravy bude jediné: Lenka Poláková dosáhne svého a Znojmo se obchvatu nikdy nedočká,“ uvedl znojemský starosta.

Všichni ve Znojmě jméno Lenky Polákové z občanského sdružení OBCHVAT velmi dobře znají. Neustále totiž podává námitky a odvolání a žaloby proti stavbě znojemského obchvatu, zatímco automobilová a kamionová doprava projíždějící přímo historickým centrem města sužuje Znojmo, Kuchařovice, Suchohrdly i Přímětice.

Ve svém úsilí Polákovou několik let podporuje jiné mimoznojemské hnutí s názvem „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, v jehož čele stojí senátní kandidát hnutí ANO na Znojemsku Petr Firbas.

Na svých internetových stránkách se Petr Firbas chlubí, že „Mojí silnou stránkou je, že mám významné zkušenosti s praktickou aplikací právního řádu České republiky.“ Právě tyto znalosti podle vedení znojemské radnice Firbasovi umožňovaly v uplynulých letech využívat všech mezer v zákonech a blokovat znojemský obchvat. Zmíněné občanské sdružení, kterého je Petr Firbas předsedou, podalo mimo jiné žalobu na Ministerstvo dopravy ČR proti rozhodnutí, které potvrdilo stavební povolení na obchvat Znojma vydané krajským úřadem. Tato žaloba požadovala „přiznání odkladného účinku“. Jinak řečeno, žádala, aby až do pravomocného rozhodnutí Krajského soudu v Brně o této žalobě nemohl investor (tedy Ředitelství silnic a dálnic) zahájit stavbu, na kterou má od loňského listopadu platné stavební povolení.

Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel o aktuální situaci kolem znojemského obchvatu mluvil s českým premiérem Bohuslavem Sobotkou a informoval ho o podvodném jednání sdružení Obchvat a lidí kolem znojemské buňky hnutí ANO, kteří uvedli v omyl starosty obcí, které usilují o dostavbu současného obchvatu.

Premiér byl touto zprávou velmi znepokojen a přislíbil, že se bude celou situací zabývat. Své vyjádření pak poskytne při své sobotní návštěvě Znojemska. Podle premiérových slov zůstává dostavba znojemského obchvatu prioritou současné vlády a on sám považuje dokončení stavby za velmi důležité.