Stavba obchvatu se znovu rozběhne

obchvatPo řadě let nucené přestávky vyplněné jen bitvami právníků a úředníků by konečně měli přijít na řadu znovu stavbaři. Ředitelství silnic a dálnic v pátek vypsalo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací pokračování obchvatu Znojma.

„Uveřejněná zakázka na realizaci stavebních prací u části obchvat II zahrnuje délku trasy 3,5 km, tři mimoúrovňové křižovatky a pět mostních objektů. Předpokládaná doba výstavby jsou tři roky, odhad stavebních nákladů činí 355 280 000 Kč bez DPH,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Před osmi lety slavnostně zahájená stavba znojemského obchvatu by tak měla znovu pokračovat od nemocnice směrem k silnici na Jihlavu. „Stavba předmětného, severního segmentu znojemského obchvatu naváže na již před několika lety dokončenou část (označovanou jako I/38 Znojmo obchvat 1. stavba, 2. etapa) a spolu s navazující stavbou 1. etapy v prostoru MÚK Suchohrdelská (napojení silnice II/413 na silnici I/38) by tak měla vytvořit funkční etapu v rámci znojemského obchvatu,“ dodal Jan Rýdel.

Krok Ředitelství silnic a dálnic samozřejmě ve Znojmě vítají. „Jsem velmi rád, že se nám po tolika letech podařilo výstavbu obchvatu opět oživit. Mohlo tomu tak být i dříve, pokud by jeho odpůrci nevznášeli neustále nové a nové připomínky, většinou formálního charakteru,“ uvedl starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.