Stavbaři na obchvatu budují základy mostů

Stavbaři na obchvatu

Na pěti přemostěních II. části obchvatu Znojma začínají postupně pracovat stavbaři. První most bude nedaleko kasárenské křižovatky, druhý na Přímětické ulici u křižovatky k nové nemocnici, kde vznikne mimoúrovňová křižovatka Znojmo – Přímětická. Tato křižovatka spojí ulici Přímětickou, Hlavní a Únanovskou. Nyní pokračují práce na třetím přemostění u židovského hřbitova a postupně se začne s ostatními mostními objekty – přemostěním potoka Leska a přemostěním obchvatu směrem na Únanov.

Podle počasí budou probíhat výkopy a práce spojené se založením základů mostů. Pilotové založení je možné provádět i v zimě a předpokládá se, že tyto práce dělníci dokončí v lednu. S plným rozvinutím činností na stavbě mostů počítá stavební firma v průběhu února, kdy již budou příznivější klimatické podmínky. Během letošního roku se předpokládá dokončení mostu na Únanovské ulici, včetně zprovoznění a dokončení hrubé stavby mostu u židovského hřbitova, přemostění přes vodní tok Leska a přemostění v místě napojení obchvatu směrem na Kasárna. Silniční trasy se začnou budovat počátkem března.

Stavba II. části obchvatu je součástí souboru tří staveb severního silničního obchvatu města Znojma. Spolu s rozestavěnou I. částí a připravovanou III. částí bude tvořit ucelený obchvat města. Dokončený obchvat bude sloužit především k odklonu tranzitní dopravy mimo Znojmo, což zvýší bezpečnost dopravy a zlepší životní prostředí v celém městě. Znojmem dnes denně projede až dvaadvacet tisíc aut, což způsobuje rozsáhlé dopravní komplikace a velmi zhoršuje životní podmínky.