Strážníci označí ve Znojmě další kola

Forenzní značení jízdních kol pomocí syntetické DNA, které také slouží pro efektivní pátrání po ukradených kolech, se uskuteční v pondělí 19. srpna od 13 do 18 hodin na služebně Městské policie ve Znojmě. Označit lze i invalidní vozík. Kola pak budou zaregistrována do mezinárodní databáze, do které bude mít přístup i znojemské oddělení policie. Princip značení spočívá v tom, že se na několik místa kola či vozíku nanese roztok, který obsahuje mikroskopické tečky s jedinečným kódem. Toto značení je viditelné jen pod UV zářením a kód je čitelný pouze za pomoci zvětšovacího zařízení. Forenzní značení trvá dvacet minut, proto je třeba si termín dostatečně dopředu rezervovat na telefonním čísle: 515 225 555 nebo osobně na služebně Městské policie Znojmo, ulice Jana Palacha 2. Bez této registrace nelze značení provést. Zájemce o forenzní značení si s sebou vezme čisté jízdní kolo, doklad o své totožnosti a doklad o nabytí vlastnictví kola. Pokud jej nemá, na místě vyplní a podepíše čestné prohlášení. Forenzní značení je pro osoby starší 15 let a je zdarma díky finanční spoluúčasti města Znojma a Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Zprávu najdete také v tištěné podobě 33. čísla Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální. 

Foto: Ilustrační snímek