Strážníkům přibývají povinnostim, zákony tomu neodpovídají

strážníci.phpŘeditelé městských policií ze Znojma, Třebíče, Mikulova, Moravského Krumlova, Moravských Budějovic a Miroslavi se v našem městě sešli na pracovní schůzce se zástupkyní z Ministerstva vnitra z Odboru bezpečnostní politiky Milenou Bačkovskou.

Odbor má na starosti oblast obecních policií včetně legislativních návrhů. Velitelé strážníků v těchto městech se informovali o praktických zkušenostech městských policií, o konkrétních problémech a jejich řešení. „Hovořilo se například o úspěšných krocích, které vedly ke zvýšení bezpečnosti občanů a veřejného pořádku,“ uvedl ředitel Městské policie Znojmo Ivan Budín. Všichni se rovněž shodli na přínosu digitalizovaného kamerového systému.

Zástupkyně ministerstva přiblížila návrhy novely zákona o obecní policii, o přestupcích a dalších ustanoveních obecní a městské policie. Diskutovalo se i o dlouhodobém nárůstu povinností a požadavků na městskou policii, přitom tomu neodpovídá legislativa v oblasti efektivního vymáhání práva, zákonných možností a oprávnění strážníků. „Toto naše první setkání bylo dle reakce přítomných velmi přínosné a rádi bychom se v příštím roce sešli znovu. Není nic lepšího, než navzájem sdílet zkušenosti,“ dodal Budín. Setkání se uskutečnilo pod záštitou starosty Znojma Vlastimila Gabrhela.