Stromy u Vlčí cesty nahradí nové

 Trasa z Čížova k Ledovým slujím ve Vranově nad Dyjí je jednou z prvních cest, které pro turisty a návštěvníky opraví Správa Národního parku Podyjí. Kvůli rekonstrukci sice padne část stromů v přilehlém stromořadí, nahradí je ale nová výsadba i přirozený nálet mladých stromků.

Stromořadí podél Vlčí cesty správa parku dlouhodobě udržovala a nepovažovala za závažný problém vrůstání stromů do asfaltové silničky. „Řada stromů je příliš blízko cestě nebo přímo v ní. V okamžiku, kdy jsme začali plánovat opravu, se ovšem ukázalo, že bez jejich odstranění nelze rekonstrukci uskutečnit,“ vysvětlila vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny Lenka Reiterová.

O kácení stromů rozhodli přímo na místě botanici, zoologové i lesníci správy parku. „Zpočátku byly vedeny tvrdé diskuse o každém káceném kusu. Postupně ale celá skupina odborníků našla shodu. Nakonec odstranění čeká asi třetinu celkového rozsahu stromořadí,“ popsala Reiterová. Padlé stromy nahradí na nejvíce otevřených místech nově vysázené břízy. Zbytek stromořadí bude ponechán přirozenému náletu. „I v tomto případě však platí, že všechno zlé je k něčemu dobré. Při podrobném terénním průzkumu stromořadí jsme zjistili, že podél řady nejstarších stromů, které rostou těsně u silnice, již přirozeně vzniká další řada mladých stromků v mnohem vhodnější vzdálenější frontě,“ přiblížila Reiterová. Část mladých stromků tak už chrání proti okusu oplocenky a lesníci je začínají ošetřovat a pěstovat, aby se staly pevnou součástí obnovené aleje. Nezbytný zásah správa parku využila k tomu, aby stromořadí odsadila dále od cesty. V budoucnu by se tak razantní kácení už nemělo opakovat.