Svár duše a těla viděly stovky nadšených diváků

Podívanou, která lahodila nejen oku a sluchu, ale vedla i k zamyšlení, zhlédli návštěvníci Hudebního festivalu Znojmo v kostele svatého Michala. Minulý týden zde byla provedena premiéra, repríza i derniéra oratoria Svár duše s tělem známého italského renesančního skladatele Emilia de´ Cavalieriho. „Svár duše a těla, dialog stále živý a aktuální, co lidstvo trvá. Dialog, který začal kdysi v Ráji, kdy Eva utrhla jablko a dala ochutnat Adamovi. Jablko ze stromu poznání dobra a zla. A skrze tento „prvotní pád“ člověka každý z nás nastupuje životní pouť plnou problémů a starostí. Odoláváme nástrahám pokušení, poživačnosti, lenosti, krutosti. O to víc si pak vážíme, pohlazení, lásky, úsměvu a světských radostí. Ale jen v tomto poznání pochopíme smysl našeho života na Zemi. A je jen na nás jakou cestu si zvolíme, abychom došli k vytouženému Ráji na jeho konci a okusili jablko ze stromu života věčného,“ zamyslela se režisérka Ladislava Košíková, která ve Znojmě se zpěváky a tanečníky Svár duše a těla nastudovala. 

Text + foto najdete také ve 29. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích.