Tábor se soudí se státem o pozemky

 O zhruba hektarový pozemek letního tábora u Bojanovic na Jevišovicku zatím bezvýsledně usiluje majitel a provozovatel tábora – Klub přátel Turistické základny Bojanovice-pila. Tábor vznikl místo bývalé pily, kterou Pionýrská skupina Tasovice v roce 1975 odkoupila od Státních lesů. V akci „Z“ byly vybudovány chatky, ošetřovna, umývárny a sprchy i studna, opravena a zrekonstruována hlavní zděná budova. Od osmdesátých let minulého století až do současnosti zde každoročně v létě probíhají dětské tábory.

Od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je majitelem téměř všech parcel tvořících areál tábora, jsme chtěli tyto pozemky koupit. Nedohodli jsme se, proto jsme podali občansko-právní žalobu o určení vlastnictví, kterou nedávno řešil Okresní soud ve Znojmě,“ uvedl Vladimír Kružík, zástupce Klubu přátel TZ Bojanovice-pila.

Letní tábor u Bojanovic budovali v osmdesátých letech minulého století nadšenci, mezi nimiž nechyběli rodiče dětí a oddíloví vedoucí tehdy sdružení v Pionýrské skupině Tasovice. Odpracovali tisíce brigádnických hodin, aby opravili, zprovoznili a zvelebili nevyužívané budovy v táboře. Stejní lidé jsou nyní sdruženi v Klubu přátel TZ Bojanovice-pila, který se v souladu se statutem Pionýra, občanským i obchodním zákoníkem stal v roce 2009 nástupnickou organizací.

Soudce znojemského soudu Roman Vystrčil před vydáním rozhodnutí ověřoval a posuzoval, zda Klub přátel je skutečně právním nástupcem PS Tasovice. Pokud je, má nárok na pozemky tábora. Advokátka Úřadu pro zastupování státu ale toto nástupnictví zpochybnila. Uvedla, že PS Tasovice nezanikla, že existuje PS Tasovice v likvidaci, což potvrzují i dokumenty jihomoravské organizace Pionýra. Vladimír Kružík to ale považuje za nesmysl. „Výkonný výbor jihomoravské krajské rady Pionýra svolal v roce 2009 mimořádné zasedání, což bylo pět dnů poté, co jsme v souladu se stanovami a zákony naší republiky zrušili PS Tasovice a ustanovili Klub přátel TZ Bojanovice-pila. Naše rozhodnutí zde bylo zrušeno a byla ustanovena PS Tasovice v likvidaci, což je protiprávní,“ konstatoval Kružík.

Klub přátel TZ Bojanovice-pila podle soudu neprokázal, že na něj přešlo právo ke sporným pozemkům. „Jak vyplývá ze stanov, měl rozhodnout nadřízený orgán o tom, zda byla PS Tasovice zrušena bez likvidace nebo s likvidací. Je na žalobci, aby dokázal, že se stal právním nástupcem PS Tasovice. Nadřízený orgán musí dát souhlas k převodu majetku a tento souhlas nebyl Jihomoravskou radou pionýra dán,“ shrnul soudce. Jednání soudu pokračuje v úterý 24. listopadu.