Tajemné Obřezání Páně je zpět

Čvn 24th, 2014 | By | Category: Regionální zprávy, Zpravodajství
obřezání

obřezání páně

Po třech letech se vrátil do krásně zrekonstruované kaple na jevišovickém zámku vzácný obraz nazvaný Obřezání Páně. Dvakrát dva metry velké plátno znázorňuje obřezání malého Ježíška. Jeho historie je pohnutá a ani po letech se neví, kdo tak vzácné dílo namaloval a jak se vlastně do Jevišovic dostalo.
„Cenný obraz s ojedinělým námětem obřezání Páně byl objevený před čtyřmi lety při opravách kaple Starého zámku v Jevišovicích. Olupující se přemalba skrývala kvalitní pozdně renesanční dílo z přelomu 16. a 17. století, pravděpodobně nizozemského původu,“ uvedl restaurátor Jan Knor z Vyšší odborné restaurátorské školy v Brně. To byl začátek doslova detektivního příběhu obrazu, který má dokonalou kompozici, působivou atmosféru a je na něm vidět úžasná práce se světlem i detaily.
Poškození bylo větší než si původně restaurátoři mysleli. „Důvod poškození neznáme a patrně souvisí s pohnutými osudy díla. Obraz byl sejmut z napínacího rámu, sbalený a provizorně uschovaný,“ vypráví Knor. Podle vzpomínek pamětníků jej skryli za druhé světové války obyvatelé Jevišovic pod senem v kapli, která tehdy sloužila jako sýpka. Při vyhrabávání pak pravděpodobně někdo plátno protrhl.
Restaurování celého obrazu bylo rozděleno do několika fází. Tou nejnáročnější bylo dotvoření chybějící tváře kněze, bělovousého Simeona v zelené kápi, který drží malého Ježíška. Tvář se nacházela v nejvíce poškozeném pásu a její podobu se restaurátoři pokusili vytvořit na základě dochovaných zbytků ve spodní vrstvě. Také některé další figury i detaily kdysi doznaly úprav. A právě tyto přemalby restaurátoři složitě odstraňovali. Po opravách se plátno o desítky centimetrů zvětšilo.
„Díky novému většímu napínacímu rámu, mimochodem nově vyrobenému nedalekých Bojanovicích, si divák opět prohlédne i části malby, které byly dříve zahnuté. Na opravách vzácného obrazu se kromě profesionálů podíleli také studenti z Vyšší školy restaurátorské.
A i když odborníci dílo podrobně prozkoumali, stále vzbuzuje řadu otázek. Podle mě nejspíše nepatřilo do původní výzdoby kaple. Otázkou ale je, jak se tam tak kvalitní obraz ocitl,“ zamyslel se Knor, který věří, že obraz přiláká na zámek nejen běžné návštěvníky, ale že se ozve i nějaký odborník na toto období, třeba i ze zahraničí, a že na některé záhady ohledně malířské školy a techniky najde odpovědi.

Tags:

Comments are closed.