Trám na hradě ukrýval Vrbkův vzkaz

na hradě našli vrbkaNa hradě našli 2Na hradě našli vzkaz

Při opravách znojemského hradu objevili řemeslníci dopis s letopočtem 1928. Obálka s německým rukopisem stará osmdesát sedm let byla přibita k trámu renesančního stropu v expozici znojemských ostrostřelců. Historický dokument byl 19. srpna komisionálně otevřen v zasedacím sále nové radnice ve Znojmě. Přizvaní odborníci pak písemnost blíže určili jako vzkaz Antona Vrbky.

Znojemský muzejní kustod a historik Anton Vrbka podává v dopise z 18. října 1928 zprávu o původu renesančního stropu, který pochází z domu U Černého psa na Kovářské ulici číslo 6. Dům se tehdy adaptoval pro potřeby drogerie F. Fouska. Listina současně informuje, že dřevěný strop na Kovářské byl demontován a přemístěn do tehdy nové muzejní expozice na znojemském hradě.

Zvětšená kopie dokumentu byla předána Jihomoravskému muzeu k dalšímu zkoumání a detailnímu překladu. O umístění uložení originálu rozhodne vlastník objektu, tedy město Znojmo,“ sdělila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Není bez zajímavosti, že nahoře na zdi vedle renesančního dřevěného stropu je rukou napsané datum 17. října 1928 a podpis tesařského mistra z Přímětic Aloise Freticha, který sem tuto památku umísťoval. Dřevěný renesanční strop je napadený dřevokazným hmyzem, bude sundán, uložen a odborníci pak navrhnou, jakým způsoben bude opraven.

Znojemský hrad prochází obnovou. V současné době se v jeho střední části opravují a vyměňují části povalových stropů, krovy, střešní krytina, římsy a okapy. Na stropy bude položena hliněná dlažba. Prohlídky hradu jsou zachovány, nepřístupné je jen nádvoří.