Tříkrálová sbírka roku 2016 odstartovala

 

tříkrálová sbírka

Když Arcibiskup Mons. Jan Graubner přišel před lety s nápadem oživit tradici pochůzek Tří králů a ve spolupráci s katolickou charitou vymyslel projekt, kdy koledníci převlečení za Tři krále chodí dům od domu, na zárubně dveří posvěcenou křídou píší známé požehnání K + M + B, jistě tehdy nevěděl v jak velkou akci se do budoucna rozroste a kolik lidí se do ní zapojí. Jistě ani netušil, jak budou lidé štědří a že se svými dary pomohou dalším tisícovkám potřebných. A tak i letos na Znojemsku uslyšíme z každé ulice či na každé obci tradiční koledu „My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, vinšujem Vám…“ a všech 1300 koledníků v našem regionu i za sebemenší obnos poděkuje. Novinkou je účast koledníků z Ukrajiny.
„Tříkrálová sbírka probíhá ve všech obcích a městech znojemského okresu. Do sbírky se zapojuje více než 1300 koledníků. Každá skupinka má svého vedoucího, který je starší 15 let. Vedoucí musí mít u sebe i průkazku, kterou se prokazuje a dárce tak má možnost ověřit si, že se nejedná o žádné falešné koledníky. Výtěžek Tříkrálové sbírky, který se vykoleduje, je následně rozdělen podle stanovených pravidel. Pětašedesát procent financí z výtěžku sbírky na Znojemsku je určeno pro potřeby a činnost Oblastní charity Znojmo a na pomoc potřebným. Zbytek financí Tříkrálové sbírky je rozdělen tak, že část putuje na humanitární pomoc do zahraničí. V případě znojemské Charity tyto peníze účelně putují na přímou pomoc na Ukrajině, kde pomáhá více jak patnáct let,” vypočítal Ludvík Mihola, koordinátor tříkrálové sbírky na Znojemsku.
Finanční dar do Tříkrálové sbírky 2016 pomůže a podpoří například  terénní službu poskytující paliativní péči nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí poslední období svého života důstojně dožít doma, pomáhající i chudým rodinám s dětmi, peníze poslouží i na péči o seniory a osobám s chronickým a tělesným znevýhodněním. Část financí půjde i na službu sociální prevence pro děti a mládež ohroženou nežádoucími společenskými jevy a na pomoc obětem nenadálých a krizových situací a živelných katastrof, atd. atd.
Koledníci budou chodit až do 14. 1. Hned následující den je pro všechny připraven koncert.
Dne 15. ledna 2016 v 18.30  se v kostele Nalezení sv. Kříže (u Dominikánů) na ul. Dolní Česká ve Znojmě uskuteční koncert pro všechny lidi dobré vůle a jako poděkování všem koledníkům, dobrovolníkům i dárcům Tříkrálové sbírky 2016. vystoupí: MOSTY, SAMUEL BUM, CHARCHOR, ГОСТІ (přátelé z Ukrajiny).  Srdečně zveme!