„Železná opona“ je od soboty k vidění u šatovského bunkru

Pozor, státní hranice – hlásal před třicet lety u nás výstražný nápis už několik kilometrů od hranice se státy západní Evropy. Do tohoto prostoru směli tehdy jen příslušníci pohraniční stráže a prověření lidé. Uzavřenou hranici před rokem 1989 připomnělo v sobotu Technické muzeum v Brně akcí Život za železnou oponou. Konala se v Areálu československého opevnění v Šatově se srubem MJ-S 3 Zahrada. Návštěvníci si zde v sobotu prohlédli nově instalovaný drátěný zátaras Ezoh do kterého byl v dobách totality zapojen elektrický proud o síle až 6 000 voltů. Technické muzeum Brna v tento den představilo v Šatově i další vojenskou techniku ze svých depozitářů jako jsou vozy Praga V3S, které také používala Pohraniční stráž. Členové „Klubu vojenské a policejní historie Češkoslovensko“ přiblížili činnost pohraničníků při pokusu lidí o překonání hranice.  ….

Více o zátarasech hranic v dobách socialismu se dočtete tištěné podobě 16. čísla Znojemského týdne, který najdete na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, noviny, regionální noviny.