U základů Loupežnické věže ležel pravěký sekeromlat

U základů Loupežnické 3

Archeologové našli při vykopávkách ve znojemském pivovaru část sekeromlatu, úlomky keramických nádob a dalších štípaných kamenných nástrojů ze starší doby kamenné. Nálezy jsou z období kultury s nálevkovitými poháry, což je období zhruba tři a půl tisíce před naším letopočtem.

Průzkum provádí v Hradní ulici v místech, kudy povedou nové inženýrské sítě, které město připravuje pro budoucí investory v pivovaru. Nedaleko ubouraného komína odkryli část základů Loupežnické věže zřícené v roce 1892. „Není bez zajímavosti, že její základy byly postaveny na vrstvách pocházejících ze starší doby kamenné, takže je velmi pravděpodobné, že již v této době zde bylo sídliště. Odkryli jsme asi metr a půl ze základů Loupežnické věže.  Zbývající část ….

Více se dočtete v 31. čísle Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích.

Na snímku nahoře – plachta ukrývá základy zřícené Loupežnické věže.

Na snímku dole archeolog Davic Humpola s částí pravěkého sekeromlatu.

U základů Loupežnické 1       U základů Loupežnické 2