Únanovští schvalují územní plán

Nový územní plán začne platit od prvního října, pokud ho v tento den na svém posledním zasedání schválí únanovští zastupitelé. „Na návrhu nového územního plánu obce pracují zastupitelé více jak dva roky a proto pokládám za vhodné, aby jej také schválili ještě před ukončením svého volebního období. S územním plánem jsou seznámeni a tak nepředpokládám zásadní problémy při jeho schvalování,“ komentoval únanovský starosta Vojtěch Fabík.