Úřad nabídl rybník Břežanským, teď váhá

Rybník v obci a rybníček Ležák nabídl Státní pozemkový úřad Břežanským. Už byla skoro ruka v rukávě, ale ještě před prodejem přišla na Státní pozemkový úřad stížnost břežanského občana Milana Kubovčíka, že hráz většího rybníka netěsní.

S radostí jsme kývli na možnost odkoupení obou vodních nádrží, které má pozemkový úřad ve vlastnictví a to především kvůli místním rybářům včetně těch mladších, kteří mají rybník od obce v pronájmu a starají se o něj. Od banky jsme si na to vzali čtyřmilionový úvěr. Vedení pozemkového úřadu v Praze ale prodej po podání stížnosti zastavilo. Nic nepomohla naše argumentace, že jej koupíme i ve stavu v jakém je,“ uvedl břežanský místostarosta Milan Křápek. Státní pozemkový úřad v Praze pozval odborníka, aby prověřil pevnost hráze většího rybníka. „Přitom brněnská pobočka tohoto úřadu nechala již dříve těsnost hráze prověřit znalcem, který konstatoval, že je pořádku,“ informoval místostarosta Břežan.

Zastupitelé nedávno souhlasili s takzvaným prohlášením nájemníka o odkoupení menší vodní plochy- rybníka Ležák. Cena se zatím zvedla z 980 tisíc korun na milion šedesát osm tisíc korun, to znamená, že obec za menší rybník zaplatí o téměř devadesát tisíc korun více, než původně.

Podle sdělení mluvčí Státního pozemkového úřadu v Praze Moniky Machtové větší rybník v Břežanech na jehož hrázi vede silnice, měl být součástí privatizačního projektu. Úřad proto podrobnější informace poskytne v některém z dalších vydání našeho týdeníku.