V Hrušovanech rozšiřují úpravnu vody

Zásobování pitnou vodou v lokalitě za řekou vyřeší v Hrušovanech nad Jevišovkou nový vrt. Je vyvrtaný v hloubce více než dvě stě metrů na západním okraji Hrušovan směrem na Pravice a posílí rozvod vody i kapacitu vodovodu v celém městě. Voda z vrtu urazí nejprve tisíc tři sta padesát metrů dlouhou trasu potrubím do úpravny, která ji zbaví amonných iontů a odtud se pak dostane do vodovodní sítě. Město tento přivaděč vody vybudovalo letos nákladem více než 2,5 milionu korun.

Radnice v Hrušovanech právě chystá k podpisu smlouvu s vybranou firmou, která začne ještě v tomto měsíci úpravnu rozšiřovat a přestavovat. „Do výběrového řízení se přihlásily tři společnosti. Vítězem se stalo sdružení dvou firem s názvem Úpravna vody Hrušovany nad Jevišovkou. Vysoutěžená cena představuje 9 303 274 korun,“ informoval starosta Hrušovan nad Jevišovkou Miroslav Miloš. 

Více se dočtete zde