V Mašůvkách skládají zkoušky s vařečkou

v mašůvkách

Jak si přál učitel národů Komenský, doslova hrou se staly v Základní škole v Hlubokých Mašůvkách v letošním roce závěrečné opakovací práce a písemky.

Každý žák si přinesl hrnec a vařečku a s nimi budou skládat Závěrečné kuchařské zkoušky. Aby písemky nebyly jednotvárné opakování, vyplňování, dopisování, testování a podobně mají tentokrát podobu vaření, vymýšlení receptů. V 1. třídě budou v matematice např. míchat Koktejl sčítání a odčítání do 20, Salát ze slovních úloh, Kaši z geometrie. V českém jazyce je čeká Čtení z kuchařky, Skládání písmenkové omáčky, Diktát z guláše slov a Psaní receptů. Ve 4. ročníku zase vaří v hrnci Zeleninové rizoto, zapisují pracovní postup, určují podstatná jména a podobně. V matematice mají za sebou prozatím Obdélníkové smaženky, kde vypočítávali obvody, obsahy,“ popisují, co čeká školáky jejich paní učitelky. Podle nich si veškerou látku takto zopakují, napíší písemky a ještě se pobaví. Hrou jim to jde výborně od ruky. Kuchtíci a kuchtičky si v průběhu vaření ve vyučovacích hodinách skládají svoji kuchařskou knihu, kterou předvedou na konci roku, kdy budou vyhodnoceni. Získají kuchařskou čepici a vysvědčení z kuchařských zkoušek.

FOTO : archiv školy