Miroslav a Kašenec krášlí mladé lípy

Chybějící lípy byly vysázeny v historické aleji na Mičurinově ulici v Miroslavi, kde jsou rodinné domy postavené již za první republiky. Další výsadba lip se uskutečnila v Kašenci, který je součástí města.

Lípy v obou lokalitách vytvoří zelenou bariéru proti větru, prachu a současně zkrášlí tyto městské části. Výsadbu provedli pracovníci Správy majetku města Miroslavi. Ti také vysadili lípy od konce Mičurinovy ulice k hojně využívané polní cestě vedoucí do Miroslavi, čímž byla prodloužena stávající alej na této ulici. Na výsadbu poskytla Nadace ČEZ příspěvek z grantu Stromy. „Město Miroslavi si této pomoci velmi váží a Nadaci ČEZ děkujeme,“ vyjádřil miroslavský starosta Martin Plechatý. Odborný dohled nad výsadbou, která se uskutečnila minulý týden, zajistil autorizovaný krajinářský architekt Ing. Jaroslav Krejčí.