V opraveném karneru ve Vranově nad Dyjí zůstaly kosti i lebky

O svátku Nanebevzetí Panny Marie, které je zasvěcen farní kostel ve Vranově nad Dyjí, stavbaři slavnostně předali opravený karner svatého Ondřeje. Modrá stuha jako mariánský symbol byla přestřižena starostou městyse Lubomírem Vedrou a duchovním Markem Dundou (na snímku zprava doleva). Hřbitovní kaple svatého Ondřeje s kruhovým půdorysem, která je v bezprostřední blízkosti kostela, je poměrně ojedinělá stavba se zachovalou kostnicí, která i nadále zůstává zaplněna lidskými kostmi a lebkami. V rámci oprav byla u vchodu obnovena původní nástěnná malba znázorňující Veroničino roucho, což je otisk tváře Krista.

Více se dočete a další foto, mimo jiné i z kostnice, najdete v 34. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který najdete na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.