V Petrovicích otevřou doškovou chalupu

V PetrovicíchNa celé jižní Moravě jsou již jen tři. Jedna z nich se nachází v Petrovicích nedaleko Moravského Krumlova. O čem je řeč, O doškové střeše. Krytina ze žitné slámy byla ještě tak před sto lety běžnou součástí našich vesnic. Nyní je ale raritou a pokud se o tomto způsobu pokrývání i životě v dříbějších dobách chcete dozvědět víc, nenechte si v sobotu ujít slavnostní otevření doškové chalupy v Petrovicích.
Program začíná ve 14 hod. a kromě prohlídky chalupy s odborným výkladem jej zpestří vystoupení krumlováčku, Petrovického pěveckého sboru, výstava leteckých fotografií obce. Připraven je také doprovodný program pro děti i občerstvení. Těšit se můžete také na ukázku starých řemesel. Vstupné je 30 Kč.
Došková chalupa poté bude otevřena vždy v neděli od 15 do 17 hodion, případně po domluvě na tel. čísle 515 323 123 nebo 724 185 508 i v jiné dny. Stálou expozici letos doplní tematická výstava Z ptačí perspektivy neboli Petrovice na leteckých snímcích Zdeňka Vošického.
Petrovická došková chalupa je ukázkou dříve běžného obydlí domkařů. Na rozdíl od sedláků (láníků, pololáníků, čtvrtláníků) domkaři vlastnili kromě své skromné chalupy obvykle jen malá políčka, která nestačila ani k nejskromnější obživě často početné rodiny. Domkaři tedy hledali obživu převážně námezdní prací a patřili k chudší části vesnického obyvatelstva. Tomuto způsobu života odpovídá i stavební koncepce petrovické doškové chalupy.
Obytné místnosti jsou malé a stavěné převážně z nepálených cihel „vepřovic“. V hospodářském zázemí nenajdeme u sedláků nezbytnou stodolu na uskladnění úrody a zemědělských strojů. Také chybí stáje pro koně a hovězí dobytek. Na malém dvorku doškové chalupy jsou jen malé chlívky pro kozu a drůbež. Půdní prostory nad obytnými místnostmi sloužily k uložení nevelkých zásob sena a slámy pro skromné hospodářství. Ze dvora je také přístup do poměrně velkého sklepa klenutého z lomového kamene, což není pro domkařská stavení typické.
Došková střecha, jakkoliv byla dříve znakem obydlí nejchudších vrstev, je dnes poměrně luxusní záležitost. Přinejmenším co se týče pořizovací ceny. Je to hlavně dáno dostupností materiálu a cenou práce. Žitná sláma se dnes těžko shání a také řemeslníků, kteří by uměli došky vázat, je nedostatek. Naštěstí stát hradí většinu nákladů na opravy státem chráněných památek. Střecha na petrovické doškovici byla renovována v roce 1970, 1986 a naposledy v září 2004. Nová krytina by měla vydržet nejméně dvacet let.