V Tasovicích se setkali naši a polští pekaři

V sobotu 17. března se uskutečnila ve zdejší obci tradiční pekařská pouť, během které si přítomní připomněli sv. Klementa Maria Hofbauera, patrona pekařů a cukrářů. Akce byla zahájena v kostele sv. Klementa křížovou cestou, po které následovala mše svatá. Jejím hlavním celebrantem byl znojemský vikář P. Jindřich Bartoš. Po mši svaté následovalo v obecním přísálí a sále kláštera redemptoristů společné setkání, během kterého mohli poutníci nejen diskutovat, ale také ochutnávat pekařské a cukrářské výrobky, z nichž většinu přivezli pekaři z Polska.

Zprávu a fotografie najdete také v tištěné podobě 12. čísla Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích.