V Tavíkovicích budou nové volby

referendumZamítnutí stížnosti Starostů a Nezávislých na nedávné komunální volby v Tavíkovicích krajským soudem všichni tři kandidáti tohoto hnutí respektují. Přesto složili své mandáty, včetně náhradníků. V obci tak ode dneška 24. listopadu, funguje místo nově zvoleného sedmičlenného jen čtyřčlenné zastupitelstvo složené ze tří mandátů sdružení Tavíkovice Dobronice spolu a jednoho za KSČM. Budou své funkce vykonávat jen dočasně, do vypsání nových komunálních voleb, protože počet zastupitelů v Tavíkovicích klesl pod zákonnou hranici pěti. Termín konání nových voleb dosud nebyl stanoven.

Kandidáti zvolení za Starostovy a Nezávisklé se ihned po volbách sešli s konkurenčním sdružením Tavíkovice Dobronice spolu, kdy obě strany získaly shodně po třech hlasech, aby se dohodli na povolebním uspořádání. „Sdělili jsme, že můžeme podpořit jejich zástupce – pana Burdu nebo pana Ambrozka, při volbě starosty. Stejně tak jsme předpokládali i dohodu při volbě místostarosty a členů výborů. Sdělili jsme i představu programu rozvoje naší obce. Zastupitelé ze sdružení Tavíkovice Dobronice spolu však zjevně nebyli připraveni a schopni cokoliv řešit a navrhli, že se sejdeme příští den. Přestože zastupitelé z Tavíkovice Dobronice spolu i v průběhu dne přislíbili svoji účast na dohodnuté jednání jsme se dostavili pouze my, vyjádřil lídr Starostů a Nezávislých Libor Kosour. Doplnil, že jak jim bylo později řečeno, není prý o čem jednat. Oni ale tento názor nesdílí, protože v jejich obci je celá řada neřešených problémů. Také zdůraznil, že zastupují minimálně přibližně necelou polovinu voličů Tavíkovic. „Je tedy naší povinností všemi dostupnými prostředky hájit jejich zájmy. Bohužel však došlo k tomu, že je nám bráněno využít řádně mandátů, které nám dali naši spoluobčané. Vzhledem k tomu, že respektujeme vůli svých voličů, rozhodli se všichni zastupitelé zvolení za hnutí Starostové a nezávislí v Tavíkovicích, včetně náhradníků rezignovat na svoje funkce a umožnit tak vypsání nových voleb. Věříme, že v těch rozhodnou naši občané tak, abychom se v novém zastupitelstvu sešli se zastupiteli, kteří budou ochotni a schopni se dohodnout a kteří upřednostní zájmy obce nad svými osobními zájmy,“ zhodnotil Kosour.

Nerozumíme postupu celé kandidátky STAN (pozn. red. – Starostové a Nezávislí), kteří dostali hlasy od občanů a nyní se odmítají podílet na vedení obce jenom proto, že jeden z nich

nemůže být starostou, navíc, když sám lídr písemně sliboval, že bude výsledky voleb respektovat. Způsobí to problémy třeba v oblasti dotací, které se nyní rozjíždějí a nutně jsou potřeba hlavně na čističku odpadních vod, nové zdroje pitné vody a také na potřebnou bytovou výstavbu. A každý den je důležitý,“ podtrhla stávající starostka Tavíkovic Jana Hovězová. Dodala, že naštěstí lze schvalovat alespoň rozpočtová opatření a nutné rozpočtové provizorium, stejně tak zabezpečit běžný chod obce, protože zbývající čtyři noví zastupitelé jsou ochotni pro obec pracovat v omezeném režimu a to i bez nároku na odměnu. „Toto je možné proto, že zastupitelstvo je sedmičlenné a tudíž pracovat bude nadpoloviční většina, sdělila starostka.