Ve Skalici o posvícení tancovaly i děti

Ve Skalici 1V krojích o posvícení ve Skalici tančili nejen mladí lidé, ale i školáci z místní základní školy. „Během týdne, který této slavnosti předcházel, žáci ve škole pod vedením pedagogů pilně nacvičovali pochod, rozestavení na tanečním parketu a tance polku a valčík,“ přiblížil František Příhoha, učitel ze skalické školy. Doplnil, že náročná příprava vyvrcholila zaváděním, které spolu s mládeží zvládli i žáci. Všichni učitelé jsou na své žáky právem pyšní.