Ve Vracovicích odhalili pamětní kámen

K nepoznání se změnila náves ve Vracovicích. Na návsi před kostelem mezi třemi nově vysázenými lípami a keři nyní stojí žulový kámen s mosazným znakem naší republiky a letopočty 1918 a 2018. Prostranství nechala upravit obec. K památníku vede cestička z kamenů, na nichž jsou upevněny kovové tabulky s letopočty připomínající milníky naší stoleté historie. Slavnost pořádanou při příležitosti Dne české státnosti po mši svaté v kapli svatého Josefa, zahájil vracovický starosta Karel Slabý. Po požehnání kamene duchovním Markem Coufalem zazněla naše státní hymna a následoval slavnostní přípitek. Na závěr všichni zazpívali Svatováclavský chorál. Na návsi se také peklo sele a podávalo občerstvení. Děti si užily skákací hrad, a kdo chtěl, mohl si pod dohledem keramičky Barbory Doležalové z Jemnice namalovat keramický hrnek, který po vypálení v peci dostane zpět.

Více se dočtete a fotografie najdete v tištěné podobě 41. čísla Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na: https://www.alza.cz/media/znojemsky-tyden-ctvrtletni-predplatne-d3965687.htm.