Ve Vranově nad Dyjí byla již osmá Svatohubertská mše

Za zvuku fanfár byla v kapli Panny Marie Ochranitelky zahájena slavnostní mše provázená sborovým zpěvem Hubertské mše. Svatohubertská mše se koná tradičně v neděli, kolem dne narození svatého Huberta, kdy se uprostřed přírody setkávají myslivci ze širokého okolí, oděni ve stejnokrojích, k uctění památky svého patrona. Při mši, konané ve Vranově nad Dyjí již osmým rokem, byla požehnána ulovená zvěř, nádherný daněk, ryba, bažant, divoké kachny, ale i chléb, který byl požehnán a po mši byl rozdáván přítomným jako ochrana před pokousáním …..

Více se dočtete v 46. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který najdete na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.