Ve Vranově se sejdou Ukrajinci, Chorvati i Koptové

Společně na cestách Evropy je název mezinárodního setkání, jehož šestý ročník se letos koná ve Vranově nad Dyjí. Při příležitosti svátku Panny Marie Bolestné a Mezinárodního dne míru je pořádá Institut pro křesťanskou kulturu 19. – 21. září ve Znojmě, Vranově nad Dyjí a v Jemnici. Mottem toho letošního je Rodina – domov míru.

Zahájí ho v pátek 19. září v 19 hodin večer hudby, obrazové projekce a meditace Via Matris v kostele svaté Alžběty na Vídeňské ulici ve Znojmě. Sváteční slovo přednese znojemský děkan Mons. Jindřich Bartoš.

V sobotu 20. září od 9 do 12 hodin se v konferenčním sále Zámeckého hotelu ve Vranově nad Dyjí uskuteční přednášky, diskuse, obrazové projekce a kulturní vystoupení. Úvodem promluví Mons. Jindřich Bartoš, starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra a člen řádu servitů Gerhard Walder z Innsbrucku. O manželství a rodinných tradicích budou hovořit zástupci jednotlivých zemí: P. Schenuda za egyptskou koptskou církev, Vasyl Gorblyanski, za církev řeckokatolickou, Jelka Perušič za Chorvaty. Lenka Kamanová z brněnského Ústavu pedagogických věd a Dana Žižkovská z centra pro rodinu se zaměří na mezigenerační vztahy v rodině. V 13.30 hodin začíná hudební a taneční vystoupení Pod jedním sluncem chorvatského národopisného souboru Hajdenjaki. Dále zazní písně koptských křesťanů, zpěvy z Podkarpatské Rusi a Ukrajiny. Na setkání budou předány ceny vítězům výtvarné soutěže Zvěstování. Program ve Vranově nad Dyjí doplní prohlídka zámku a mše svatá v 17.00 hod. v zámecké kapli Nejsvětější trojice. Akci uzavře v neděli 21. září v 9.45 hodin mše svatá ve farním kostele svatého Stanislava v Jemnici. Záštitu nad setkáním převzalo Informační centrum OSN v Praze a generální převor řádu servitů P. Gottfried M. Wolf. Institut zve k návštěvě širokou veřejnost. Vstup je volný. Více na www.institut-hradiste.cz.