Ve Vranově se oslavy 28. října zúčastnili i školáci

Ve Vranově nad Dyjí již tradičně děti z místní mateřské školy navštívily památník obětem světových válek a to na místě, kde byla před léty zasazena „Lípa osvobození“. Akce se zúčastnily nejen všechny děti mateřské školy s paní ředitelkou, ale byli přítomni i místostarostka městyse, členka rady městyse a místní občané. Žáci základní školy pod vedením pana ředitele Lubora Durdy položili věnec u památníku obětem I. a II. světové války, který byl minulý rok slavnostně odhalen po nákladné rekonstrukci. „Je dobře, že se mladá generace zapojuje do těchto vzpomínkových akcí, které uctívají významné dny historie naší vlasti,“ uvedla místostarosta Alena Horná.