Ve Znojmě prodali kobylu a pochovali basu

Zpěv, tanec a bujaré veselí ovládlo o masopustním úterý centrum Znojma. Maškary se nejprve shromáždily před radnicí, kde pestře oblečený Masopust s šaškovskou čepicí žádal vedení města o pořádání zábavy v ulicích. Když mu byla starostou Janem Groisem povolena, krojovaní předvedli mečový tanec a začala lidová veselice. Maškary se pak v průvodu za výskotu a halekání vydaly na obchůzku městem se zastávkami u gastronomických podniků. U restaurace Morava na Horním náměstí prodaly dvě cikánky kobylu. U radnice pochoval hrobník s farářem basu za přihlížení plaček a ostatních masek. Kromě nářku nad její ztrátou si maškary neodpustily humorné narážky a průpovídky. Nakonec šly všechno zajíst a zapít do pekárny na Kollárově ulici. Nutno podotknout, že na všech zastávkách byly pohoštěny vínem, koblihami, čajem, kávou, koláči, křehotinami a někde i uzeninou. Za maškary se o masopustním úterý převlekli studenti znojemské GPOA, kteří také připravili celý program za podpory Znojemské Besedy a města Znojma.

Fotografie a zprávu najdete také v 8. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích.

FOTO: J. Mitysková