Vedení Znojma řešilo s ministrem zemědělství obnovu rybníků, chodník k Pegasu i kanalizaci

Na několik palčivých problémů, které nemůže Město Znojmo vyřešit bez součinnosti ministerstva zemědělství upozornili představitelé znojemské radnice ministra zemědělství Miroslava Tomana při jeho návštěvě ve Znojmě.

Při krátkém jednání na radnici seznámil starosta Znojma Jan Grois ministra s plánem města na zadržování vody v krajině a s tím související nutnost rekonstrukce městských rybníků. Potom vzal ministra do terénu, aby mu konkrétně ukázal, s čím se nedaří kvůli byrokratickým průtahům městu pohnout. Je to především výstavba chodníku k podniku Pegas v Příměticích, k němuž je potřeba, aby městu udělila souhlas státní veterinární správa, která tak dosud neučinila. „Pan ministr nám slíbil, že se tato patová situace stoprocentně vyřeší a chodník bude,“ uvedl starosta Znojma Jan Grois. Podobná situace je…..

Více se dočte v tištěné podobě 39. čísla Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v internetové podoběna www.alza.cz v sekci časopisy, regionální noviny.