Veronika nosí zlatý kříž

Veronika_nosí_Zlatý_kříž_1

Mezi 161 nositeli Zlatého kříže Českého červeného kříže 1. třídy za sto šedesát bezplatných odběrů krve z celé republiky je i Veronika Kostrejová z Dyjákoviček (na snímku). Vyznamenání jí den před Světovým dnem Červeného kříže&Červeného půlměsíce první květnovou sobotu v Kaiserštejnském paláci v Praze slavnostně předali zástupci této organizace a Společnosti transfuzního lékařství ČLS J. E. Purkyně. „Jéé prosím o mně do novin nepište, já přece nejsem žádná významná dárkyně. Tou je na Znojemsku paní Eva Pavlíková z Damnic, která má za sebou více než tři stovky odběrů,“ brání se popularitě dárkyně, která v Dyjákovičkách zastává post místostarostky. V rodině žádného významného dárce nemá, jen maminka pár krát dávala krev. Na transfuzní stanici do znojemské nemocnice chodí už dlouho, od doby narození svého prvního syna, kterému je dnes už sedmadvacet let. Někdy se domluví s kamarádkou, která je také dárkyní, a přijdou sem společně. O odznaku Zlatého kříže řekla jen svým nejbližším. Uznání se jí dostalo v zaměstnání v pískovně, kde pracují samí muži.

Veronika má krevní skupinu 0 Rh -, která se vyskytuje méně často, takže její krve je proto zapotřebí více. „Už se mi několikrát stalo, že moji krev potřebovali urgentně, a tak mě zavolali, abych přijela,“ svěřila se dárkyně. Zatím se neptala, koho její krev zachránila. V poslední době dává většinou plasmu, která se dále zpracovává a používá jako léčivo. Každý dárce krve je podle ní, bohužel, veřejnosti skrytým hrdinou. „O těchto obětavých lidech se velmi málo píše v médiích a přitom je lidské krve stále zapotřebí. O dárcovství téměř nic neví ani mladá generace a to je škoda,“ vyjádřila Kostrejová. Chce darovat krev tak dlouho, pokud jí to dovolí její zdravotní stav, protože dárcovství věkovou hranici prakticky nemá.

Rekordmani ze Znojemska a Moravskokrumlovska, kteří darovali bezplatně krev:

Ing. Eva Pavlíková 328 krá
JUDr.Jaromír Kapinus 296 krát
Luboš Jaša 280 krát
Mgr. O. Černá 242 krát
Ing.Miloš Bursa 234 krát
Dalibor Jelínek 211 krát
Fráňa Josef 210 krát
Baigl Rostislav 207 krát